Detail Pôžičky

Pôžička je určená:

zamestnancom so stálym príjmom (aj pre pracujúcich za hranicami republiky: MR a ČR, Rakúsko, Nemecko)
Ponúkame riešenie pre žiadateľov, ktorí nepotrebujú vysokú čiastku, ale potrebujú peniaze ihneď v prípade, že im banka finančnú čiastku neposkytne (nesplniteľné podmienky pre žiadateľa)

Charakteristika pôžičky:

 • výška úveru: 140€ – 2300 €
 • poplatok za vybavenie: bez poplatku
 • splácanie: pravidelné mesačné splátky s voliteľnou dobou splatnosti 45 – 100 týždňov
 • čerpanie úveru: bezhotovostne na účet klienta, šekovou poukážkou
 • ďalšie: možnosť revolvingu (poskytnutie ďalších finančných prostriedkov v priebehu splácania úveru)

Podmienky pre schválenie pôžičky:

 • pravidelný mesačný príjem
 • vek žiadateľa o úver: min. 18 rokov
 • bez overovania registra

Potrebné doklady k vybaveniu pôžičky:

 • kópia občianskeho preukazu klienta (prípadne ručiteľa)
 • kópia kartičky k bežnému účtu (BÚ)
 • potvrdenie  o výške príjmu
 • dokumenty dokladujúce prípadné ďalšie príjmy (sociálne dávky, výživné a pod.)
Detail Pôžičky
hodnotenie